Persondataskydd

–  Information till dig som deltar i våra tävlingar på liberovinn.se 

Essity behandlar personuppgifter om dig som deltar i tävlingar på liberovinn.se. Liberovinn.se drivs av Essity Hygiene & Health AB, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är viktigt för oss på Essity att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter används uteslutande för att behandla ditt deltagande i tävlingar. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag. Informationen nedan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och att vi förstår dina rättigheter i förhållande till vår behandling.

Vilka typer av personuppgifter lagras och behandlas av liberovinn.se
De personuppgifter vi har om dig har lämnats ut till oss genom deltagande i tävlingen och de tillhör följande kategori;     
Kontaktuppgifter, Namn och telefonummer

På vilken rättslig grund lagrar och behandlar vi personuppgifter?
Genom att delta i tävlingar på liberovinn.se accepterar du att Essity Hygiene & Health AB Consumer Goods SE kan använda data för att genomföra tävlingen, och att vi kan publicera ditt namn på denna webbplats liberovinn.se om du vinner. Personuppgifter används inte för direktmarknadsföring av våra produkter.

Externa leverantörers tillgång till dina personuppgifter
Vi kan komma att använda oss av externa leverantörer i samband med IT, logistik och annat administrativt stöd (t.ex. distributionstjänster eller mjukvaru-/IT-support). Sådana leverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till transport- eller logistikföretag som måste kunna leverera produkter till dig.

Vi kan även komma att dela personuppgifter mellan bolag i Essitygruppen om detta krävs för att säkerställa att vi följer lagkrav eller för att kunna svara på förfrågningar från myndigheter. Vi kan dela dina personuppgifter med företag i länder utanför EES. I detta fall säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på samma sätt som när de behandlas av oss, t.ex. genom att ingå särskilda avtal om behandling och överföring av personuppgifter med dessa företag.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 
Vi lagrar de personuppgifter du lämnat tills tävlingen är avslutad och vinnaren är utsedd. Därefter raderas alla personuppgifter

Vilka är dina rättigheter?
Du kan alltid säga nej till att få ytterligare information eller marknadsföring om våra produkter. Dessutom har du följande rättigheter:

(i) Rätt till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära tillgång till registret. Vi har också en skyldighet att svara på frågor om. Bland annat varför vi använder personuppgifter, information om vilka uppgifter vi lagrar och vem som har haft tillgång till dessa uppgifter.

(ii) Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att korrigera felaktiga personuppgifter på begäran och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

(iii) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du begär det.